Úvod

O vodárenské věži Letná

Rozsáhlý areál vodárenské věže Letná byl dostavěn v roce 1888. Kromě věžového vodojemu vysokého přibližně 28 metrů zde byl čtyřkomorový pozemní vodojem a přečerpávací stanice, které byly zbořeny v letech 1977-8, přičemž provoz ukončily 1.8.1926. Věžový vodojem, který sloužil pro zásobování pitnou káranskou vodou horní části Holešovic a Bubenče, byl v listopadu roku 1913 vyřazen z provozu pro chatrnost technologie.

Autorem vodojemu byl architekt a městský inženýr Jindřich Fialka. Stavba započala roku 1887 pod vedením stavitelů Karla Hübschmanna a Františka Schlaffera a byla dokončen a roce 1888. Technologické vybavení včetně reservoáru dodala firma Breitfeld – Daněk a spol. Ozdobné zábradlí dodala zámečnická dílna J. Bittnera, věžní hodiny firma L. Hainz. Stavba vodojemu stála 71 445,34 Kč.

Šestipodlažní hranolovitá stavba má novorenesanční fasádu, které vévodí v pátém podlaží ve výšce 20,5 m vyhlídkový ochoz s arkádami s toskánskými sloupy a ozdobným zábradlím vytvořeným pomocí balustrových kuželek. Celý ochoz je pak nesen kamennými krakorci. Na vrcholu stavby vidíme dvoustupňovou stanovou střechu s rozměrnými vikýři na bocích ukončenou sloupkovým nástavcem s hodinami se čtyřmi ciferníky.

V přízemí vodojemu bylo původně skladiště a kovárna, v prvním patře byl byt vodáka Holešovicko-Bubenského, ve 2. patře byt strojníka stanice a ve 3. patře byty topičů. Po demontáži technologického vybavení sloužil vodojem pouze jako bytové prostory. Od roku 1978 sloužila zrekonstruovaná věž jako Obvodní dům pionýrů a mládeže Praha 7 spolu s mateřskou školkou.

Před přestavbou obsahoval vodojem válcový prstencový reservoár o výšce 4,5 m, průměru 8,25 m a objemu 197,1m³ ze železného plechu a vnitřní rourou pro komín o průměru 3m. Dnes je zde galerie.

Od roku 1992 je věž památkově chráněna. Od listopadu 2016 do léta 2018 proběhla rekonstrukce vodárenské věže podle návrhu ateliéru Petr Hájek architekti. V galerii, která se nachází v pátém podlaží, byl nově instalován periskop, který monitoruje některé pražské památky i přes sousední funkcionalistický „Molochov.“ V galerii vedle pozorovací kabiny s periskopem byla instalována výsuvná podlaha a výstavní systém se světly. O patro níže se nachází knihovna, součástí objektu je multifunkční společenský sál. Zajímavostí stavby je Foucaultovo kyvadlo umístěné v hale hlavního schodiště. Ploché střechy na přístavbě byly upraveny do podoby terasy a zahrady.

Za zajímavost stojí informace, že na dvoře ZŠ Korunovační stávala další vodárna zásobující vodou Bubeneč. Ta byla zbořena v 50. letech minulého století. Další zajímavostí je to, že před první světovou válkou se do vodárny přestěhovala rodina malého Václava Cafourka známějšího jako Václav Čtvrtek, autor postaviček víla Amálka či Křemílek a Vochomůrka.Program

8. 9. - 31. 10.

Fenomén Vandrovní knížky

Výstava připomene padesát let staré vandrovní knížky oddílů a kroužků z historie dnešního DDM Praha 7 a Vodárenské věže Letná.

30. 9.

Storytelling

Justin Svoboda bude vyprávět příběhy pochůzkovou formou postupně na různých místech ve věži.

4. 10.

Princezna na hrášku

Loutkoherecké představení na motivy klasické pohádky H.CH.Andersena.

6. 10.

Howie a Rookie Lee

Divoká jízda podivné dvojice outsiderů temnými zákoutími Dublinu. Krutě komická hra o křehkosti přátelství a osamělosti lidské existence.